Biografia

Felizmente, esta é unha inxustiza que o mundo editorial galego comeza a reparar coa publicación das Obras Completas que realizará Edicións Positivas, unha edición de Francisco Macías en seis volumes seguindo o criterio de épocas artísticas fixado por Xosé Manuel Fernández Castro no seu libro sobre a traxectoria do dramaturgo publicado por Laiovento.